Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Muzeum Marcepanu w Piotrkowie (filia UJK w Piotrkowie)

logo Muzeum MarcepanowInicjatywa opowiadania o dawnych tradycjach kulinarnych narodziła się podczas zajęć na kierunku historia w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jaka Kochanowskiego w roku 2014. Po ich zakończeniu studentki historii miesiącach letnich zorganizowały zajęcia warsztatowe plenerze (pod nazwą „Warsztaty marcepanowe” bądź „Marcepany Zygmunta Starego”). Zajęcia te dopełniały program imprez organizowanych przez miasto Piotrków Trybunalski bądź stanowiły samodzielne wydarzenia sezonowe. Były też doskonała akcją promocyjną dla Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

Zainteresowanie dziejami słodyczy oraz własnoręcznie produkowanymi marcepanami rosło zarówno wśród odwiedzających, jak i samych studentów, dlatego ci ostatni postanowili atrakcję uniezależnić od sezonu, a zwłaszcza od kaprysów pogody. W roku 2016 na piotrkowskim Starym Mieście (ul. Grodzka 1) staraniem Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego, którego aktywnymi członkami są studenci kierunku historia, uruchomiony został punkt edukacyjno-popularyzatorski „Marcepany Króla Zygmunta”. Głównym celem inicjatywy było organizowanie spotkań i prelekcji przybliżających dzieje i tradycje Piotrkowa doby Jagiellonów. Stałą zaś atrakcją historyczną placówki stało się odtwórstwo produkcji marcepanów na potrzeby dworu królewskiego.

W roku 2018 punkt edukacyjno-popularyzatorski decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został przekształcony w Muzeum Marcepanów i poszerzył swoją działalność o krzewienie wiedzy na temat historii Piotrkowa i regionu piotrkowskiego. Zainteresowanie ofertą szybko wykroczyło poza granice miasta i obecnie do Piotrkowa przyjeżdżają osoby z całego kraju, a także spoza jego granic.

Głównym celem Muzeum Marcepanów pozostaje odtworzenie warsztatu pracy renesansowych aptekarzy oraz ukazanie bogactwa renesansowego Piotrkowa, jednego z najważniejszych polskich miast Rzeczypospolitej.

W roku 2020 działalność ta została wzbogacona o izbę pamięci Legionów Polskich. Obecność legionistów w Piotrkowie w dobie I wojny światowej jest istotną częścią dziejów ojczystych.

www.marcepany.pl

Ulotka reklamująca Muzemum Marcepanów str. 1

Ulotka reklamująca Muzemum Marcepanów str 2