Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakres działalności

 • Współdziałanie w zakresie projektowania, organizacji i prowadzenia kursów, warsztatów, wykładów i innych wydarzeń cyklicznych lub okazjonalnych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Młodych, Uniwersytetu Seniorów na podstawie programów własnych oraz w odniesieniu do programów europejskich, ministerialnych, samorządowych i innych,
 • projektowanie wydarzeń naukowo-edukacyjnych popularyzujących wiedzę naukową
  we współpracy z otoczeniem społecznym, tj. podmiotami edukacyjnymi, samorządowymi i gospodarczymi oraz z innymi jednostkami promującymi naukę i kulturę,
 • współpraca z osobami, zespołami i jednostkami organizacyjnymi w ramach Uniwersytetu inicjującymi działania na rzecz upowszechnienia nauki i kultury w Uniwersytecie oraz poza nim,
 • promocja wydarzeń upowszechniających wiedzę w środowisku lokalnym w ramach inicjatyw zespołów edukacyjno-naukowych, powołanych do realizacji poszczególnych zadań inicjowanych przez pracowników jednostek naukowych i organizacyjnych Uniwersytetu,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i sprawozdawczej w mediach tradycyjnych
  i elektronicznych dotyczącej oddziaływania społecznego Uniwersytetu w zakresie popularyzacji nauki.

Komunikaty i ogłoszenia

  Przepraszamy, aktualnie brak bieżących komunikatów i ogłoszeń

Więcej ogłoszeń