Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wideo

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z KOLENDĄ I PASTORAŁKĄ
W dniu 20.01.2023 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się „Spotkanie Noworoczne z Kolendą i Pastorałką” dla seniorów zorganizowane w ramach działań Uniwersytetu Seniorów UJK. Organizatorem wydarzenia była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, koordynator Uniwersytetu Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK. Spotkanie składało się z części artystycznej i naukowej. W części artystycznej swoje występy zaprezentowali studenci Kierunku Pedagogika II rok I stopnia oraz seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Jędrzejowie i Chęcinach oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Uniwersytetu Ludowego. Wykład na temat „Jak to z tą kolędą było….” wygłosiła dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, prof. UJK. Spotkanie zostało zwieńczone wspólnym kolędowaniem wszystkich zaproszonych gości.
 
 
 
 
 
I ŚWIĘTOKRZYSKI KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
W dniu 8 września 2022 r., na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK miał miejsce I Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gościem honorowym Kongresu była prof. Elżbieta Trafiałek, współzałożycielka pierwszego UTW w Kielcach, która w swoim wystąpieniu wspominała pierwsze lata funkcjonowania tej instytucji oraz jej rolę w rozwoju społeczeństwa 60+. Koordynatorem wydarzenia była dr Renata Miszczuk. Wydarzenie finansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, z ramach zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz Fundacji RESTART. Organizatorami byli: Zakład Edukacji Dorosłych UJK, Uniwersytet Seniorów UJK, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie i Fundacja RESTART. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który do uczestników przesłał okolicznościowy list.
 
 
 
 
WYKŁAD OTWARTY „MIŁOŚĆ TO ZWIĄZEK CHEMICZNY” PRELEGENT: DR HAB.  BARBARA GAWDZIK PROF. UJK , PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
W dniu 29.06.2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbył się wykład kończący rok akademicki 2021/2022 na Uniwersytecie Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK.
Wykład otwarty „Miłość to związek chemiczny” wygłosiła Pani inż. dr hab. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. kształcenia. W wykładzie uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów III Wieku z Chęcin, Jędrzejowa, Łagowa, Masłowa, Kielc i Klubów Seniora z miasta Kielce i gminy Daleszyce. Wykład spotkał się z bardzo żywym odbiorem i wprowadził słuchaczy w prawdziwy wakacyjny nastrój!

KONCERT  WIOSENNY  DLA  SENIORÓW „NIE MA SZCZĘŚCIA BEZ  PIOSENKI” MAJ 2022 R.

W dniu 06.05.2022 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbył się  KONCERT  WIOSENNY  DLA  SENIORÓW „NIE MA SZCZĘŚCIA BEZ  PIOSENKI”. Pomysłodawczynią koncertu była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska – koordynator Uniwersytetu Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK. Koncert przygotowała dr hab. Ewa Robak, prof. UJK . W koncercie wystąpili studenci i pracownicy Katedry Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: Patryk Bańkowski, Sylwia Bartkiewicz, Patrycja Duda, Zuzanna Gadowska, Sylwia Grunt, Wojciech Janocha, Agata Korban, Marta Koszacka, Karolina Linowska, Wiktor Michalczyk, Agata Paździerska, Paweł Sitkowski, Magdalena Surma, Aleksandra Wojciechowska, Dorota Ząbek oraz Piotr Sitkowski – fortepian, Ewa Robak – dyrygent. Ponadto gościnnie wystąpiły Panie Kateryna Pereklita i Olena Ohramowycz  z Odessy.          

KONCERT  WIOSENNY  DLA  SENIORÓW „NIE MA SZCZĘŚCIA BEZ  PIOSENKI” w filmowych skrócie              

 

KONCERT  WIOSENNY  DLA  SENIORÓW „NIE MA SZCZĘŚCIA BEZ  PIOSENKI”- cały koncert  

 

CYKL SZKOLEŃ: „AKADEMICKA LEKCJA NORDIC WALKING” 2021 

Cykl szkoleń: „Akademicka Lekcja Nordic Walking” 2021 realizowanych przez Uniwersytet Seniora UJK działający w strukturze Uniwersytetu Otwartego . Celem szkoleń była aktywizacja fizyczna i ruchowa seniorów z wykorzystaniem prawidłowego stosowania technik spaceru Nordic Walking oraz dbałość o dobry stan zdrowia poprzez aktywizację ruchową i zdrowy styl życia. Powyższa forma wsparcia kierowana była do seniorów zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i Klubach seniora z województwa świętokrzyskiego.

Osoba prowadząca szkolenia dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, instruktor Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia NW.

 

ZAJĘCIA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIOAR W RAMACH MODUŁU ZE SZTUKĄ NA TY – WARSZTATY WOKALNE ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE LUTY 2020 R.