Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

O nas

Działalność Uniwersytetu Dziecięcego polega na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku 7-15 lat ( adepci – uczniowie klas 1-3; juniorzy – uczniowie klas 4-5; mistrzowie – uczniowie klas 6-8).

Celem Uniwersytetu Dziecięcego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim jest stymulowanie intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci przez zajęcia edukacyjne, inspirowanie do twórczego myślenia, aktywnego odkrywania i  interpretacji świata natury   i kultury, a także odnajdywania  i realizacji własnych zainteresowań i pasji naukowych; kształcenie umiejętności twórczego korzystania z nowoczesnych technologii, wdrożenie do efektywnego współdziałania w zespole oraz nabywanie elementarnych umiejętności w obszarze komunikacji naukowej.

Projekt oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, który zakłada wyzyskanie potencjału intelektualnego dzieci, reprezentujących różne preferencje poznawcze (różne profile inteligencji).

Prowadzący zajęcia korzystają z nowoczesnych metod podawania treści naukowych, co zapewnia uczestnikom twórczy kontakt z nauką i kulturą, a także aktywizuje do wieloaspektowej interpretacji zagadnień empirycznych i kulturowych oraz poszerzenia wiedzy o aspekty, które często nie są uwzględniane w programach szkolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Dziecięcego zawarte są w regulaminie i programie UD Fili UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Zgłoszenia uczestnika należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: www.unipt.pl.