Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

O nas

Najlepszym sposobem zrozumienia i poznania świata jest jego nieustanne interpretowanie, zaglądanie w głąb i czytanie na wielu poziomach. (…) W całej jego złożoności jesteśmy w stanie go ogarnąć, tylko poszukując różnych punktów widzenia

 Olga Tokarczuk

Uniwersytet Otwarty jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która moderuje działalność popularyzującą efekty badań naukowych oraz promującą naukę, a także edukację ustawiczną. Idea popularyzacji nauki jest zapisana w misji Uniwersytetu, który ma wszelkie możliwości, by stać się centrum naukowej inspiracji całego regionu. Pasja poznawania świata, jego interpretacji i zgłębiania nie zna granic ani wieku, ani czasu, po prostu każe człowiekowi dociekać, liczyć, zgłębiać, odczuwać, opisywać, tworzyć i przeżywać. Nawiązywać relacje i je wykorzystywać na drodze do dobra, piękna i prawdy!

Z tego powodu zapraszamy na UJK na wykłady, warsztaty, kursy, pokazy, wydarzenia zarówno dzieci, młodzież szkolną, jak i dorosłych. Oferta UO UJK jest tak pomyślana, aby popularyzować prowadzone w UJK badania, a także odpowiadać na potrzeby poznawcze i edukacyjne całej społeczności.

Uniwersytet Otwarty udostępnia propozycje naukowców, ekspertów i popularyzator nauki, ale – jak sama nazwa wskazuje – zaprasza także do przesyłania propozycji tematów wykładów, zajęć, kursów i projektów, które byłyby interesujące dla uczestników przez internet, (e-mail: uniwersytet.otwarty@ujk.edu.pl), do kontaktu telefonicznego (41 348 68 14, 41 509 711 467) lub osobistego (ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, pok. 231).

Uniwersytet Otwarty UJK (UO UJK) działa na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz niniejszego Regulaminu.