Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Galeria Uniwersytet Otwarty

29 marca 2023 r. Uniwersytet Otwarty gościł uczniów klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach. Młodzi adepci nauki uczestniczyli w zajęciach:

"Młodomowa (nie) na sprzedaż, czyli zajęcia o języku młodzieży" - mgr Anita Jagun;

"Tajemnice mitologiczne" - mgr Aleksandra Kobiałka;

"Pomigajmy razem! Warsztaty z języka migowego" - mgr Katarzyna Niezrecka.

22 marca 2023 roku odbył się wernisaż wystawy wystawa fotografii „nie tylko GEOMETRIA”

Wystawa fotografii „nie tylko GEOMETRIA”

Powiązania sztuk, a zwłaszcza sztuk plastycznych z geometrią, są wielorakie. Perspektywa malarska (…) nie jest pierwszym zastosowaniem geometrii w sztuce. Ale wzajemne przenikanie geometrii i sztuki działa też w drugą stronę. (Jacek Gruszka)

W trzeciej odsłonie projektu „Pokolenia” trzy grupy wiekowe pochyliły się nad tematem „nie tylko GEOMETRIA”. Spotkanie z najmłodszym zespołem studentów Uniwersytetu Dziecięcego UJK pod opieką Studenckiego Koła Naukowego Fotografii 210 Studio zaowocowało powstaniem fotografii non kamerowej czyli fotogramu. Młodzież wypełniała przedmiotami znalezionymi w przemyślany sposób - zgodnie z założeniami kompozycji - papier nasączony światłoczułymi solami żelaza (cyjanotypia). Następnie papier został poddany naświetleniu naturalnymi promieniami UV oraz wywołany w bieżącej wodzie. Powstały prace w kolorze błękitu pruskiego - nie tylko geometryczne, wybrane fotogramy zostały poddane koloryzacji. Wyniki warsztatów oraz pracy SKN 210 Studio i Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można oglądać w Galerii Biblioteki UJK do 23 kwietnia.

Kuratorzy wystawy: dr Arkadiusz Sędek, Antoni Myśliwiec, Aneta Tkacz

Opiekun Koła SKN Fotografii 210 Studio: dr Arkadiusz Sędek

Opieka merytoryczna sekcji fotograficznej przy ŚUTW w Kielcach: Antoni Myśliwiec

Identyfikacja wizualna: Anita Zuba

Podziękowania dla Dominika Czarnota-Zdybicka (Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

25.03.2023 r., ponad 40 uczniów klas maturalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczyło w "Maratonie przedmaturalnym: doktoranci dla maturzystów". Zajęcia zostały zorganizowane przez Uniwersytet Otwarty przy współpracy ze Szkołą Doktorską UJK.

Program:

9:00-10:00 Jak ujarzmić stres? – kilka wskazówek (seminarium) – mgr Magdalena Łukawska-Malicka

10:15-11:15 Twarzą w twarz z anatomią i fizjologią człowieka – uwagi przedmaturalne (seminarium) – lek. Bernadetta Płatkowska-Adamska

11:30-12:30 Practice makes perfect. Leksyka i gramatyka na maturze z języka angielskiego (warsztaty) – mgr Anita Jagun

12:45-13:45 Matura ustna z języka polskiego – lektury, konteksty, wygłaszanie wypowiedzi (warsztaty) – mgr Aleksandra Kobiałka

14:00-15:00 Strategie rozwiązywania zadań z rozumienia tekstów pisanych i słowotwórstwa na maturze z języka angielskiego (wykład) – mgr Anita Jagun

15:15-16:15 Diagnostyka bakteriologiczna w praktyce, jak dobrze przygotować się do rozszerzonej matury z biologii (warsztaty) – mgr Agata Lesiak

16:30-17:30 Matura ustna z języka rosyjskiego: porady i wskazówki (warsztaty) – mgr Anastassiya Starodubtseva

„Chat GPT - genialne narzędzie czy wielki konfabulator” -taki tytuł nosił wykład otwarty zrealizowany 23 marca 2023 roku dla UO UJK przez UCM. W roli prelegenta „testującego” Chata i objaśniającego zasady jego działania wystąpił prof. dr hab. Wojciech Broniowski z Insytutu Fizyki UJK i PAN. Wykładu w wielkim skupieniu wysłuchały studentki logopedii Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa.

4 marca słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego z grupy Mistrzów uczestniczyli w warsztatach fotograficznych, które poprowadził dr Arkadiusz Sedek.

Serdecznie dziękujemy Panu Doktorowi oraz Studenckiemu Kołu Fotograficznemu 210Studio za gościnę i wspaniałe zajęcia

17.02.2023 r. Uniwersytet Otwarty UJK miał przyjemność gościć najmłodszych adeptów nauki - przedszkolaków z Akademia Przedszkolna w Brzezinach.

Nasi cudowni słuchacze uczestniczyli w zajęciach "Augmented Reality Sandbox (Piasek i rozszerzona rzeczywistość)" oraz odwiedzili Planetarium i Obserwatorium UJK. Zajęcia poprowadzili dr Marcin Frączek oraz mgr inż. Marcin Drabik.

09.04.2022 r., odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy dla uczestników projektu "RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach".

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak zadbać o bezpieczeństwo własne, ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych.

Zajęcia poprowadzili mgr Jan Nawrocki i Mikołaj Nawrocki.

"Kurs języka polskiego jako obcego dla nauczycieli" został zorganizowany przy współpracy z Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK.

Program kursu:

Ogólne wprowadzenie w specyfikę nauczania języka polskiego jako obcego (wykład) - dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan i dr Katarzyna Ostrowska 21.03.2022 r., w godz. 18:00-19:30

Komunikacja i podręczniki w nauce (warsztaty) - dr Katarzyna Ostrowska 22.03.2022 r., w godz. 18:00-20:15

Techniki nauczania słownictwa i gramatyki (warsztaty) - dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan 24.03.2022 r., w godz. 18:00-20:15

Zajęcia odbyły się będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

21 lutego 2022 r., odbyły się warsztaty dla młodzieży w wieku 16-18 lat nt. „Sztuka czytania mowy ciała”, które poprowadził dr Marcin Pawlicki

Tematem zajęć była sztuka czytania mowy ciała. Uczestnicy zapoznali się z mitami panującymi w tej dziedzinie oraz ze skutecznymi technikami odczytywania niewerbalnych zachowań w rozmaitych codziennych sytuacjach.

Kurs nt. "Humanistyka i neuronauki" poprowadził prof. Marek Kaczmarzyk.

Wystąpienie Profesora było niezwykle interesujące dla naszych uczestników Podczas trzech spotkań uczestnicy dostali odpowiedzi na wiele ciekawych pytań.

Kurs odbywa się dzięki Projektowi Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i został zorganizowany przy współpracy ze Szkołą Doktorską UJK.

09.04.2022 r., odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy dla asystentów wykładowcy z projektu: "RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach".

Zajęcia poprowadzili mgr Jan Nawrocki i Mikołaj Nawrocki.

21 października 2021 r., odbył się wykład inaugurujący nowy rok akademicki na Uniwersytecie Otwartym UJK na temat "Współczesne wyzwania w leczeniu otyłości", którego prelegentem był prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

- Chirurgiczne leczenie otyłości jest współcześnie jedyną, skuteczną metoda leczenia chorych z otyłością i chorobami będącymi ich następstwem lub powikłaniami – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podczas wykładu inauguracyjnego dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UJK. Chirurgia powinna być przy tym jak najmniej inwazyjna, a kluczowe znaczenia ma terapia behawioralna. To niektóre z tez zawartych w wykładzie „Współczesne wyzwania w leczeniu otyłości”. Sala wykładowa Collegium Medicum UJK wypełniona była w całości. Po wykładzie uczniowie zadawali rektorowi pytania dotyczące procesu leczenia otyłości.

Rok akademicki 2021/2022 na Uniwersytecie Otwartym UJK oficjalnie został rozpoczęty.

31 maja 2021 r., odbył się ostatni wykład z cyklu „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury” (projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”).

Wykład na temat „Język młodzieżowy a norma językowa” wygłosił prof. Jan Miodek.

Spotkanie prowadziły dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska i dr hab. prof. UJK Anna Wileczek

https://youtu.be/4Z4JGr_3xX0.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za fascynującą opowieść o najmłodszej polszczyźnie. Jesteśmy również wdzięczni za piękne i wzruszające wspomnienia łączące się z Kielcami i Prof. Danutą Kopertowską, językoznawczynią związaną przez wiele lat z Instytutem Filologii Polskiej (obecnie ILiJ).

19 kwietnia 2021 r., mieliśmy możliwość wysłuchania wykładu Pani Profesor Ewy Kołodziejek „Język i subkultury młodzieżowe”. Było to kolejne wydarzenie z cyklu „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury” (projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”). Spotkanie prowadziła dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska.

Serdecznie dziękujemy za omówienie specyfiki funkcjonowania języka w subkulturach i podzielenie się z widzami inspirującymi spostrzeżeniami dotyczącymi obrazu świata utrwalonego w słowach.

Link do wykładu: https://www.youtube.com/watch?v=PAyS9vgH40o

Tydzień Kultury Języka trwa, a tymczasem 18 marca, odbyło się robocze spotkanie z Partnerami Projektu. Rodzi się koncepcja Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży...

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ideą do współpracy.

Przypominamy, że projekt „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury” uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych”.

Podsumowanie XXIX Tygodnia Kultury Języka podczas, którego realizowany był projekt "Przejrzysty ojczysty". Przez młodomowę do współczesnej kultury.

Przypominamy, że projekt „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury” uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021”. XXIX Tydzień Kultury Języka (15-20 marca 2021 r.) :

• prof. dr hab. Kazimierz Ożóg: Czy współczesny język młodzieży jest "kodem ograniczonym"? (prowadzenie dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska); 15 marca 2021, godz. 14.00;

• prof. UW dr hab. Marek Łaziński: "Słownictwo młodzieżowe. Geneza, historia i tendencje rozwojowe"; (prowadzenie: dr hab. prof. UJK Anna Wileczek); 17 marca 2021 r., godz. 14.00;

• PogChamp Verne - warsztaty z młodomowy, przygotowane przez licealistów z Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a 18 marca 2021 r. godz. 13:15.

• organizacja webinarium/ panelu dyskusyjnego pt. "Młode słowa i nowe media” z udziałem dziennikarzy i influencerów (Mateusza Adamczyka, popularnego youtubera, członka Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, red. Ewy Lipowicz (Polskie Radio), Matyldy Kozakiewicz(autorki Bloga Segritty): prowadzenie: dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska, dr Katarzyna Ostrowska; 19 marca 2021 r., godz. 14.00;

Dnia 1 marca 2021 r., w godz. 13:00 - 14:00 odbyło się bezpłatne webinarium na temat: "Nazwy miejscowości województwa świętokrzyskiego. Problemy poprawnościowe", które zgromadziło duże grono zainteresowanych odbiorców.

Prelegentem był prof. dr hab. Marek Ruszkowski z Instytutu Literaturoznawcy i Językoznawstwa UJK.

W pierwszej części spotkania Profesor Ruszkowski omówił najczęstsze problemy z poprawnością odmiany nazw miejscowości oraz zaprezentował „Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego", którego jest autorem. Druga część spotkania dotyczyła odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników.

Serdecznie dziękujemy Profesorowi Markowi Ruszkowskiemu za bardzo interesujący webinar i kompendium wiedzy użytecznej nie tylko w komunikacji urzędowej.

Wydarzenie odbyło się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz na kanale YouTube UCM UJK.

Dnia 19 lutego 2021 uczniowie klasy 1b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii-Curie Skłodowskiej w Kraśniku wzięli udział w zdalnych warsztatach geograficznych „Augmented Reality Sandbox (Piasek i rozszerzona rzeczywistość) – krajobraz w zasięgu ręki”.

Warsztaty poprowadził dr Marcin Fraczek z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku. Zajęcia miały na celu zaprezentowanie wybranych zjawisk z zakresu geografii fizycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii Augmented Reality (AR).

Podczas warsztatów wyjaśniona została zasada działania zestawu, który składa się z blatu (w formie kuwety) do piasku, skanera, projektora i komputera z oprogramowaniem. Skaner (Kinect 3D) wykrywa wysokość i położenie piasku na blacie, następnie program oblicza odpowiednią projekcję i przesyła informacje do rzutnika, który wyświetla linie topograficzne i kolory na odpowiednim piasku. Dzięki takiemu zastosowaniu możliwe jest zaprezentowanie wybranych zjawisk z zakresu geografii fizycznej w formie zabawy przy piaskownicy. Dodając elementy antropogeniczne (np. budynki, drogi czy linie kolejowe) można przedstawić zagrożenia związane z nadmierną gospodarką człowieka w wybranych regionach świata i zaprezentować alternatywy dla takiego działania. Jest to szczególnie ważne przy kształtowaniu świadomości i wiedzy młodych ludzi w zakresie zagrożeń związanych z nadmierną antropopresją.

Zapraszamy również do obejrzenia relacji zdjęciowej zamieszczonej na stronie internetowej SP. nr 1 http://zpo1krasnik.szkolnastrona.pl/sp/a,894,uniwersytet-w-murach-naszej-szkoly

Dnia 11 lutego 2021 w godz. 16:00 – 17:30 odbyły się warsztaty dla młodzieży "O języku i komunikacji w Internecie" . Wzięła w nich udział 9-osobowa grupa młodzieży licealnej z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego Małogoszcz. Uczestnicy wykazali się sporą aktywnością i chętnie brali udział w proponowanych ćwiczeniach i dyskusji.

Celem warsztatów było omówienie cech Internetu jako supermedium, a także wskazanie najbardziej wyrazistych cech komunikacji językowej w Internecie oraz języka używanego przez internautów. Przywołane zostały przykłady najnowszej leksyki o internetowej proweniencji, pozyskane m.in. z plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2020 oraz z podobnego plebiscytu zorganizowanego przez Paulinę Mikułę („Mówiąc inaczej”).

„Augmented Reality Sandbox (Piasek i rozszerzona rzeczywistość) – krajobraz w zasięgu ręki” – warsztaty geograficzne.

Dnia 20 listopada 2020 roku od godziny 15:00 do 15:45 miały miejsce warsztaty zatytułowane „Augmented Reality Sandbox (Piasek i rozszerzona rzeczywistość) – krajobraz w zasięgu ręki”. Warsztaty poprowadził dr Marcin Fraczek z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku. Zajęcia te przeznaczone były dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (7-14 lat) i miały na celu zaprezentowanie wybranych zjawisk z zakresu geografii fizycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii Augmented Reality (AR). Podczas warsztatów wyjaśniona została zasada działania zestawu, który składa się z blatu (w formie kuwety) do piasku, skanera, projektora i komputera z oprogramowaniem. Skaner (Kinect 3D) wykrywa wysokość i położenie piasku na blacie, następnie program oblicza odpowiednią projekcję i przesyła informacje do rzutnika, który wyświetla linie topograficzne i kolory na odpowiednim piasku. Dzięki takiemu zastosowaniu możliwe jest zaprezentowanie wybranych zjawisk z zakresu geografii fizycznej w formie zabawy przy piaskownicy. Dodając elementy antropogeniczne (np. budynki, drogi czy linie kolejowe) można przedstawić zagrożenia związane z nadmierną gospodarką człowieka w wybranych regionach świata i zaprezentować alternatywy dla takiego działania. Jest to szczególnie ważne przy kształtowaniu świadomości i wiedzy młodych ludzi w zakresie zagrożeń związanych z nadmierną antropopresją.

Dnia 19.11.2020 r., odbyły się zajęcia „Rosja na mapie świata kultura, tradycje, język", które poprowadził dr hab., prof. UJK Oleg Leszczak. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami o Rosji jako kraju (terytorium, geografia, ludność, kultura, folklor, religia, język) oraz jako państwie (przeszłość i teraźniejszość, polityka – hymn, herb, flaga). Odrębny akcent został położony na stereotypach powiązanych z Rosją i Rosjanami rozpowszechnionych w Polsce i innych krajach (zima, Syberia, alkoholizm, prawosławie, komunizm, militaryzm). Słuchacze dowiedzieli się również o bogatym dorobku rosyjskiej nauki i kultury, będącym powodem do nauki języka rosyjskiego.

Dnia 26.11.2020 r., odbyły się warsztaty „Muzyka rosyjska od folkloru do hip-hopu”, które poprowadziła dr hab., prof. UJK Martyna Król-Kumor. Warsztaty został poświęcony specyfice muzyki rosyjskiej przedstawionej na przestrzeni wieków jej funkcjonowania w kulturze narodu rosyjskiego W czasie wykładu słuchacze zapoznali się z rodzajami rosyjskich pieśni ludowych i poznali najważniejsze cechy folkloru. Ważnym elementem poznawczym było przybliżenie rosyjskiej muzyki klasycznej, która od czasów Michała Glinki w niepowtarzalny sposób połączyła w sobie rosyjskie motywy ludowe z osiągnięciami warsztatowymi zachodnioeuropejskich kompozytorów. W kulturze rosyjskiej niezwykle ważne miejsce zajmuje także piosenka autorska. Wśród przedstawionych bardów rosyjskich znaleźli się: Włodzimierz Wysocki i Bułat Okudżawa. Do współczesnych gatunków muzyki, reprezentowanych przez rosyjskich artystów, należą: muzyka rockowa, muzyka pop oraz hip-hop. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z utworami najpopularniejszych przedstawicieli wszystkich tych gatunków muzycznych oraz poznać historię powstawania najważniejszych dla kultury rosyjskiej utworów muzycznych.

Dnia 03.12.2020 r., odbyły się warsztaty „Kino rosyjskie. Aktorzy, reżyserzy, film, itp.", poprowadzone przez dr Switłanę Leszczak Wykład z prezentacją poruszył historię rosyjskiego i radzieckiego kina. Uczniowie zapoznali się z twórczością takich rosyjskich reżyserów, jak Aleksandr Rou (bajki dla dzieci), Sergiusz Bondarczuk ("Wojna i pokój"), Leonid Gajdaj, Eldar Riazanow, Mark Zacharow, Nikita Michałkow, Timur Bekmambetow, Fiodor Bondarczuk, oraz aktorów – Jurija Nikulina, Georgija Wicyna, Jewgenija Morgunowa, Anatolija Kuzniecowa, Fainy Raniewskiej, Ludmiły Gurczenko, Alisy Frejndlich, Lii Achedżakowy i innych. Poza tym uczestnicy wykładu zobaczyli 17 fragmentów z rosyjskich filmów różnych gatunków, co pozwoliło im stworzyć pewne wyobrażenie o walorach rosyjskiego kina.

Dnia 10.12.2020 r., odbyły się warsztaty „Tradycje Noworoczne i Bożonarodzeniowe w Rosji", które poprowadziła dr Katarzyna Nobis-Wlazło. Podczas zajęć słuchaczom została przybliżona tradycja Bożonarodzeniowa i Noworoczna panująca w Rosji. Uczestnicy dowiedzieli o zwyczajach jakie panują w Rosji podczas świąt. Słuchacze dowiedzieli się również jak na przestrzeni dziejów zmieniało się podejście oraz zwyczaje Rosjan w obchodzeniu Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Podczas zajęć zostało zaprezentowane słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Wiedza zdobyta podczas zajęć została sprawdzona poprzez ćwiczenia leksykalne i fonetyczne.

Dnia 21.12.2020 r., odbyły się warsztaty „Firma. Kultura korporacyjna. Zachowanie i etykieta w biznesie", poprowadzone przez dr hab., prof. UJK Irinę Rolak. W trakcie warsztatów omówione zostały pojęcia biznesu oraz firmy, towarów i usług zarówno w Rosji jak i w Polsce i innych krajach. Słuchacze zapoznali się z słownictwem dotyczącym tematu (nazewnictwem towarów, usług itp.). Szczególną uwagę zwrócono przy tym na leksykę związaną z przedstawionym tematem. Przybliżone zostały również zasady funkcjonowania firm, ich struktura organizacyjna, logo, oraz pojęcie kultury organizacji i zachowanie (etykieta) biznesowa. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej wraz ze ćwiczeniami, w których brały udział również uczniowie.

Wykłady online z okazji Światowego Dnia Oszczędzania

Dnia 4 listopada 2020 r., w godzinach 16.45-20.00 odbyły się bezpłatne wykłady online zorganizowane z okazji Światowego Dnia Oszczędzania. Oba wykłady poprowadziła dr Ewa Kraska z Instytutu Ekonomii i Finansów UJK

Podczas wykładu na temat „Oszczędzaj łatwo przy każdych zakupach.” zostały zaprezentowane i omówione trzy darmowe aplikacje dzięki, którym można nie tylko korzystać z promocji, jak również oszczędzać na codziennych zakupach tj. Pan Paragon, Pepper oraz Cashback. Pierwsza została pokazana aplikacja Pan Paragon, umożliwiająca kontrolowanie swoich miesięcznych wydatków. Uczestnicy dowiedzieli się, że paragon który zawsze dostajemy podczas zakupów, należy zeskanować do aplikacji. Po zeskanowaniu paragonów z całego miesiąca można jednym kliknięciem zrobić sobie zestawienie wydatków w podziale na kategorie: jedzenie, odzież, zdrowie, motoryzacja, kosmetyki, elektronika, obuwie czy artykuły sportowe. Następnie pokazano jak działa aplikacja Pepper do śledzenia okazji i promocji. Użytkownicy tej apki na bieżąco wrzucają informacje, w którym sklepie i w jakiej lokalizacji jest promocja na określony produkt a społeczność plusem lub minusem oznacza, czy jest to dobra okazja. Najważniejszą i najbardziej użyteczną aplikacją dla konsumentów jaka została zaprezentowana podczas zajęć jest Cashback World. Dzięki tej darmowej aplikacji na wszystkich swoich zakupach przez resztę życia możesz zaoszczędzić średnio 3% od ich wartości. Aplikacji można używać w ponad 50 krajach na całym świecie.

Z aplikacji można skorzystać na przykład: zamawiając pizze czy jedząc posiłek w restauracji, podczas tankowania paliwa, ubezpieczając mieszkanie, kupując sprzęt rtv i agd, podpisując umowę na abonament telefoniczny czy telewizję cyfrową, wypożyczając lub kupując samochód, jak również korzystając z usług fryzjera lub stomatologa. Aplikacja umożliwia oszczędzanie na zakupach zawsze i wszędzie. Tematyka drugiego wykładu „Jak i czym „pachną” pieniądze?” obejmowała: historię pieniądza i jego rodzaje. Uczestnicy dowiedzieli się jaką funkcje pełni pieniądz oraz jakie cechy posiada współczesny pieniądz. Na zajęciach poruszona została również tematyka walut cyfrowych oraz inflacji. Uczestnicy dowiedzieli się, iż wspołczesny pieniądz, którym się posługujemy jest pieniądzem fiducjarnym, podlegającym zjawisku inflacji. Podczas wykładu pokazano mega trendy zachodzące w gospodarce związane z technologią blockchain i jej wykorzystaniem (np. kryptowaluty, tokenizacja nieruchomości).