Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Augmented Reality Sandbox (Piasek i rozszerzona rzeczywistość)

„Augmented Reality Sandbox (Piasek i rozszerzona rzeczywistość) –  krajobraz w zasięgu ręki” – warsztaty geograficzne.

Dnia 20 listopada 2020 roku od godziny 15:00 do 15:45 miały miejsce warsztaty zatytułowane „Augmented Reality Sandbox (Piasek i rozszerzona rzeczywistość) – krajobraz w zasięgu ręki”. Warsztaty poprowadził dr Marcin Fraczek z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku. Zajęcia te przeznaczone były dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (7-14 lat) i miały na celu zaprezentowanie wybranych zjawisk z zakresu geografii fizycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii Augmented Reality (AR). W warsztatach wzięło udział 12 dzieci w wieku 7-13 lat, ze szkół podstawowych w Kielcach, Kraśniku, Jędrzejowie, Małogoszczu, Busku Zdroju, Suchedniowie i Chmielniku.

Termin AR odnosi się do opisania obrazu generowanego komputerowo wyświetlanego na rzeczywistych przedmiotach, które można zobaczyć i dotknąć. W odniesieniu do przeprowadzonych warsztatów całość można określić jako mikro-geografię wyświetlaną i modelowaną na wyciągnięcie naszej ręki. Rzeczywistość rozszerzona płynnie reaguje na dane wejściowe użytkownika, w tym na zmiany rzeźby czy elementy dodane (np. budynki czy linie drogowe). AR Sandbox to implementacja projektu open source w UC Davis wspieranego przez US National Science Foundation.

Podczas warsztatów wyjaśniona została zasada działania zestawu, który składa się z blatu (w formie kuwety) do piasku, skanera, projektora i komputera z oprogramowaniem. Skaner (Kinect 3D) wykrywa wysokość i położenie piasku na blacie, następnie program oblicza odpowiednią projekcję i przesyła informacje do rzutnika, który wyświetla linie topograficzne i kolory na odpowiednim piasku. Dzięki takiemu zastosowaniu możliwe jest zaprezentowanie wybranych zjawisk z zakresu geografii fizycznej w formie zabawy przy piaskownicy. Dodając elementy antropogeniczne (np. budynki, drogi czy linie kolejowe) można przedstawić zagrożenia związane z nadmierną gospodarką człowieka w wybranych regionach świata i zaprezentować alternatywy dla takiego działania.  Jest to szczególnie ważne przy kształtowaniu świadomości i wiedzy młodych ludzi w zakresie zagrożeń związanych z nadmierną antropopresją.

Plakat promujący warsztaty geograficzne dla dzieci