Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tomik poetycki ” Pieśni i fraszki słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim.

Tomik poetycki ” Pieśni i fraszki słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim, oprac. przez Annę Wileczek i Dominikę Czarnotę-Zdybicką, Kielce 2020 został wydany przez Wydawnictwo Jana Kochanowskiego w Kielcach

W roku jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach został ogłoszony ogólnopolski konkurs poetycki o Nagrodę JM Rektora UJK  na temat: „Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim”, a nasz Patron doczekał się swoich współczesnych adwersarzy. Do konkursu nadesłano 82 teksty poetyckie w trzech kategoriach wiekowych. Autorzy są twórcami niezrzeszonymi lub reprezentują szkoły, uczelnie, instytucje z różnych rejonów Polski. Niniejszy tomik poetycki stanowi pełen finezji i piękna poetycki dialog z mistrzem Janem z Czarnolasu.

 

Anna Wileczek, Dominika Czarnota-Zdybicka (oprac.), Pieśni i fraszki słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim, 2020, 114 s., ISBN 978-83-7133-897-7, 
PDF publikacji pobierz plik