Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Warsztaty z języka i kultury rosyjskiej

Warsztaty przeznaczone były dla młodzieży w wieku 15-20 lat.

Zajęcia warsztatowe odbyły się podczas pięciu spotkań online, na platformie Microsoft Teams. Od listopada do grudnia łącznie zrealizowano 10 godzin dydaktycznych zajęć, które prowadzone były w języku rosyjskim. Warsztaty zostały poprowadzone przez pracowników Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK. W zajęciach wzięło udział 17 uczniów  z liceów w Kielcach, Kraśniku, Końskich oraz jedna studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dnia 19.11.2020 r., odbyły się zajęcia „Rosja na mapie świata  kultura, tradycje, język”, które poprowadził dr hab., prof. UJK Oleg Leszczak. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami o Rosji jako kraju (terytorium, geografia, ludność, kultura, folklor, religia, język) oraz jako państwie (przeszłość i teraźniejszość, polityka – hymn, herb, flaga). Odrębny akcent został położony na stereotypach powiązanych z Rosją i Rosjanami rozpowszechnionych w Polsce i innych krajach (zima, Syberia, alkoholizm, prawosławie, komunizm, militaryzm). Słuchacze dowiedzieli się również o bogatym dorobku rosyjskiej nauki i kultury, będącym powodem  do nauki języka rosyjskiego.

Dnia 26.11.2020 r., odbyły się warsztaty „Muzyka rosyjska od folkloru do hip-hopu”, które poprowadziła dr hab., prof. UJK  Martyna Król-Kumor. Warsztaty został poświęcony specyfice muzyki rosyjskiej przedstawionej  na przestrzeni wieków jej funkcjonowania w kulturze narodu rosyjskiego W czasie wykładu słuchacze zapoznali się z rodzajami rosyjskich pieśni ludowych i poznali najważniejsze cechy folkloru. Ważnym elementem poznawczym było przybliżenie rosyjskiej muzyki klasycznej, która od czasów Michała Glinki w niepowtarzalny sposób połączyła w sobie rosyjskie motywy ludowe z osiągnięciami warsztatowymi zachodnioeuropejskich kompozytorów. W kulturze rosyjskiej niezwykle ważne miejsce zajmuje także piosenka autorska. Wśród przedstawionych bardów rosyjskich znaleźli się: Włodzimierz Wysocki i Bułat Okudżawa. Do współczesnych gatunków muzyki, reprezentowanych przez rosyjskich artystów, należą: muzyka rockowa, muzyka pop oraz hip-hop. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z utworami najpopularniejszych przedstawicieli wszystkich tych gatunków muzycznych oraz poznać historię powstawania najważniejszych dla kultury rosyjskiej utworów muzycznych.

Dnia 03.12.2020 r., odbyły się warsztaty „Kino rosyjskie. Aktorzy, reżyserzy, film, itp.”, poprowadzone przez  dr Switłanę Leszczak Wykład z prezentacją poruszył historię rosyjskiego i radzieckiego kina. Uczniowie zapoznali się z twórczością takich rosyjskich reżyserów, jak Aleksandr Rou (bajki dla dzieci), Sergiusz Bondarczuk („Wojna i pokój”), Leonid Gajdaj, Eldar Riazanow, Mark Zacharow, Nikita Michałkow, Timur Bekmambetow, Fiodor Bondarczuk, oraz aktorów – Jurija Nikulina, Georgija Wicyna, Jewgenija Morgunowa, Anatolija Kuzniecowa, Fainy Raniewskiej, Ludmiły Gurczenko, Alisy Frejndlich, Lii Achedżakowy i innych. Poza tym uczestnicy wykładu zobaczyli 17 fragmentów z rosyjskich filmów różnych gatunków, co pozwoliło im stworzyć pewne wyobrażenie o walorach rosyjskiego kina.

 Dnia 10.12.2020 r., odbyły się warsztaty  „Tradycje Noworoczne i Bożonarodzeniowe w Rosji”, które poprowadziła dr Katarzyna Nobis-Wlazło. Podczas zajęć słuchaczom została przybliżona tradycja Bożonarodzeniowa i Noworoczna panująca w Rosji. Uczestnicy dowiedzieli  o zwyczajach jakie panują w Rosji podczas świąt. Słuchacze dowiedzieli się również jak na przestrzeni dziejów zmieniało się podejście oraz zwyczaje Rosjan w obchodzeniu Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Podczas zajęć zostało zaprezentowane słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Wiedza zdobyta podczas zajęć została sprawdzona poprzez ćwiczenia leksykalne i fonetyczne.

Dnia 21.12.2020 r., odbyły się warsztaty „Firma. Kultura korporacyjna. Zachowanie i etykieta w biznesie, poprowadzone przez dr hab., prof. UJK Irinę Rolak. W trakcie warsztatów omówione zostały pojęcia biznesu oraz firmy, towarów i usług zarówno w Rosji jak i w Polsce i innych krajach. Słuchacze zapoznali się  z słownictwem dotyczącym tematu (nazewnictwem towarów, usług itp.). Szczególną uwagę zwrócono przy tym na leksykę związaną z przedstawionym tematem. Przybliżone zostały również zasady funkcjonowania firm, ich struktura organizacyjna, logo, oraz pojęcie kultury organizacji i zachowanie (etykieta) biznesowa. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej wraz ze ćwiczeniami, w których brały udział również uczniowie. 

Plakat promujący warsztaty z języka i kultury rosyjskiej