Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Galeria

 

W dniu 26.09.2023 roku odbył się II Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wydarzenie ma charakter cykliczny. Obrady miały miejsce na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK. W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 osób z 15 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego.

Celem kongresu było m.in. stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między członkami UTW. W programie wydarzenia znalazły się wystąpienia poświęcone m.in. historii Uniwersytetów Trzeciego Wieku, roli aktywności fizycznej, zdrowia i zdrowego stylu życia, nowych technologii wżyciu seniorów, a także działalności Otwartego Uniwersytetu Seniorów UJK. Kongres zakończył panel dyskusyjny na temat możliwości rozwoju i finansowania działań UTW. Koordynatorką wydarzenia była dr Renata Miszczuk.

Organizatorami kongresu były: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Zakład Edukacji Dorosłych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Kielcach oraz Fundacja Restart. Patronat nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

W dniu 16.06.2023 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbył się wykład otwarty dla seniorów "Buffalo Bill i Dziki Zachód w kulturze i społeczeństwie Polski i USA".

Prelegentem wykładu był dr Krzysztof Kasiński, z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK.

Organizatorem wydarzenia była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska – koordynator Uniwersytetu Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK wraz z Zakładem Edukacji Dorosłych.

Foto: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

W dniu 23.02.2023 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbył się wykład otwarty dla seniorów „Cztery pory roku w Szampanii”. Prelegentka mgr Ewelina Maciantowicz przeniosła wszystkich zgromadzonych do serca Szampanii, francuskiego regionu słynącego z uprawy winorośli i produkcji szampana.

Organizatorem wydarzenia była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska – koordynator Uniwersytetu Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK wraz z Zakładem Edukacji Dorosłych.

Foto: mgr Andrzej Arabski

W dniu 20.01.2023 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się „Spotkanie Noworoczne z Kolędą i Pastorałką” dla seniorów zorganizowane w ramach działań Uniwersytetu Seniorów UJK. Organizatorem wydarzenia była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, koordynator Uniwersytetu Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK. Spotkanie składało się z części artystycznej i naukowej. W części artystycznej swoje występy zaprezentowali studenci Kierunku Pedagogika II rok I stopnia oraz seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Jędrzejowie i Chęcinach oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Uniwersytetu Ludowego. Wykład na temat „Jak to z tą kolędą było….” wygłosiła dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, prof. UJK. Spotkanie zostało zwieńczone wspólnym kolędowaniem wszystkich zaproszonych gości.

Szczególne podziękowania składam Pani profesor Małgorzacie Stawiak-Ososińskiej, która była koordynatorem artystycznym i naukowym wydarzenia oraz wszystkim koleżankom z Zakładu Edukacji Dorosłych zaangażowanym w zorganizowanie tego spotkania: dr hab. Agacie Chabior prof. UJK, dr Agacie Jopkiewicz, dr Renacie Miszczuk i dr Annie Przygodzie. Dziękuję również za pomoc i wsparcie całemu zespołowi technicznemu i medialnemu: mgr Krzysztofowi Kupczewskiemu, mgr Rafałowi Krakowiakowi i mgr Tomaszowi Żelichowskiemu.

Powyższe wydarzenie wpisuje się w cykliczną współpracę Uniwersytetu Seniorów UJK oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz aktywizacji seniorów.

Info. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (koordynator Uniwersytetu Seniorów UJK)

Foto. mgr Tomasz Żelichowski

W dniu 8 września br. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK miał miejsce I Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gościem honorowym Kongresu była prof. Elżbieta Trafiałek, współzałożycielka pierwszego UTW w Kielcach, która w swoim wystąpieniu wspominała pierwsze lata funkcjonowania tej instytucji oraz jej rolę w rozwoju społeczeństwa 60+.

Koordynatorem wydarzenia była dr Renata Miszczuk. Wydarzenie finansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, z ramach zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz Fundacji RESTART. Organizatorami byli: Zakład Edukacji Dorosłych UJK, Uniwersytet Seniorów UJK, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie i Fundacja RESTART.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który do uczestników przesłał okolicznościowy list.

Info. dr Renata Miszczuk

Foto. mgr K. Kupczewski

W okresie wiosennym (kwiecień-czerwiec) do spacerów szkoleniowych „Akademicka Lekcja Nordic Walking”, dołączyły kolejne grupy seniorów. Celem tych spotkań była aktywizacja fizyczna i ruchowa seniorów z wykorzystaniem prawidłowego stosowania technik spaceru Nordic Walking. Promocji zdrowego stylu życia poprzez aktywizację ruchową towarzyszyło hasło: „Chodzimy, bo lubimy i lubimy się!”. Osobami prowadzącymi spacery NW były dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska i dr Anna Przygoda (instruktorki Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia NW).

Info. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (koordynator Uniwersytetu Seniorów UJK)

Foto. Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Anna Przygoda, Krystyna Skowronek

W dniu 29.06.2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbył się wykład kończący rok akademicki 2021/2022 na Uniwersytecie Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK.

Wykład otwarty "Miłość to związek chemiczny" wygłosiła Pani inż. dr hab. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. kształcenia. W wykładzie uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów III Wieku z Chęcin, Jędrzejowa, Łagowa, Masłowa, Kielc i Klubów Seniora z miasta Kielce i gminy Daleszyce. Wykład spotkał się z bardzo żywym odbiorem i wprowadził słuchaczy w prawdziwy wakacyjny nastrój!

Nordic Walking łączy pokolenia! Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka odbyła się międzypokoleniowa gimnastyka NW, w której brali udział przedstawiciele Uniwersytetu Seniorów UJK i Jędrzejowskiego UTW oraz nasi młodzi przyjaciele z Przedszkola Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie. Spotkanie odbyło się w duchu sportowej rywalizacji, w której towarzyszyło nam hasło: Ćwiczymy, bo lubimy i lubimy się!!

W dniu 06.05.2022 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbył się KONCERT WIOSENNY DLA SENIORÓW „NIE MA SZCZĘŚCIA BEZ PIOSENKI”. Pomysłodawczynią koncertu była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska – koordynator Uniwersytetu Seniorów działającego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK. Koncert przygotowała dr hab. Ewa Robak, prof. UJK . W koncercie wystąpili studenci i pracownicy Katedry Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: Patryk Bańkowski, Sylwia Bartkiewicz, Patrycja Duda, Zuzanna Gadowska, Sylwia Grunt, Wojciech Janocha, Agata Korban, Marta Koszacka, Karolina Linowska, Wiktor Michalczyk, Agata Paździerska, Paweł Sitkowski, Magdalena Surma, Aleksandra Wojciechowska, Dorota Ząbek oraz Piotr Sitkowski – fortepian, Ewa Robak – dyrygent. Ponadto gościnnie wystąpiły Panie Kateryna Pereklita i Olena Ohramowycz z Odessy.

W koncercie udział wzięli seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora z województwa świętokrzyskiego. Gościliśmy przedstawicieli: Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ponad Czasem, Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie, Masłowie, Morawicy i Starachowicach. Naszymi gośćmi byli też seniorzy i opiekunowie seniorów z klubów seniora z miasta Kielce: KS-Kostki, Żeromskiego, Marszałkowska, Naruszewicza, Tujowa, Al. Legionów, Konopnicka i Krzemionkowa. Liczne grono gości stanowili seniorzy z Gminy Daleszyce z klubów seniora w Cisowie, Daleszycach, Komórkach, Sukowie i Smykowie.

Zaszczycili nas też swoją obecnością Pani prof. Barbara Gawdzik – prorektor ds. kształcenia UJK, Marcin Chłodnicki – wiceprezydent miasta Kielce oraz Dariusz Meresiński – burmistrz miasta Daleszyce. W koncercie uczestniczyli także pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii m.in. prof. Paulina Forma – dyrektor Instytutu Pedagogiki i prof. Ilona Żeber-Dzikowska wicedyrektor ds. ogólnych Instytutu Pedagogiki.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie przy organizacji koncertu. W szczególności podziękowania składamy mgr Magdalenie Gościniewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz koleżankom z Zakładu Edukacji Dorosłych dr hab. Małgorzacie Stawiak-Ososińskiej, prof. UJK, dr Annie Przygodzie idr Agacie Jopkiewicz. Podziękowania składamy również osobom odpowiedzialnym za obsługę techniczną i medialną wydarzenia: Panu mgr Krzysztofowi Kupczewskiemu, mgr Kazimierzowi Kuniszowi, mgr Anrzejowi Arabskiemu, mgr Marcinowi Packowi, mgr Piotrowi Burdzie i dr Ryszardowi Błaszkiewiczowi.

Koncert dostarczył wiele wzruszeń i pozwolił nam cudownie spędzić piątkowe popołudnie. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Otwarty Uniwersytet Seniorów UJK.

Info. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska , dr hab. Agata Chabior, prof. UJK

Foto: mgr Andrzej Arabski, mgr Piotr Burda, mgr Michał Kapela

W dniu 07.04.2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się wykład otwarty „Czy umiemy mówić jeszcze po polsku?” Wydarzenie realizowano w ramach działań Uniwersytetu Seniorów funkcjonującego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK.

Prelekcja spotkała się entuzjastycznym odbiorem słuchaczy. Organizatorzy uprzejmie dziękują Panu Profesorowi Piotrowi Zbrógowi za przyjęcie zaproszenia na spotkanie i wygłoszenie bardzo interesującego wykładu.

Info. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (koordynator Uniwersytetu Seniorów UJK)

Foto. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, dr Agata Jopkiewicz, dr Anna Przygoda,

MIĘDZYPOKOLENIOWE PRZYWITANIE WIOSNY W RYTMIE NORDCIC WALKING MARZEC 2022r.

W dniu 21.03.2022 roku w ramach spaceru „Akademicka Lekcja Nordic Walking” realizowanego przez Uniwersytet Otwarty Seniorów UJK, odbyło się międzypokoleniowe przywitanie wiosny. W spotkaniu uczestniczyli słuchacze Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przedszkolaki z Bajkowej Ciuchci w Jędrzejowie.

Info. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (koordynator Uniwersytetu Seniorów UJK)

Foto. Krystyna Skowronek

AKADEMICKA LEKCJA NORDIC WALKING (STYCZEŃ-MARZEC 2022r.)

Na przełomie stycznia i marca 2022 roku realizowane było szkolenie dla seniorów „Akademicka Lekcja Nordic Walking”, którego celem była aktywizacja fizyczna i ruchowa seniorów z wykorzystaniem prawidłowego stosowania technik spaceru Nordic Walking oraz dbałość o dobry stan zdrowia poprzez aktywizację ruchową i zdrowy styl życia. Osobą prowadzącą szkolenie była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (instruktor Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia NW).

Info. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (koordynator Uniwersytetu Seniorów UJK)

Foto. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Krystyna Skowronek

W dniu 24.02.2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się wykład otwarty i przeprowadzono warsztaty w ramach działań Uniwersytetu Seniorów funkcjonującego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK. Wykład „E-usługi - czyli senior w internecie” wygłosiła dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, prof. UJK. Seniorzy uczestniczyli również w warsztatach tematycznych: - Fantazyjne zawijasy - quilling dla seniorów (prowadząca: dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, prof. UJK)

- Weźmy plotkę na warsztat - o trudnej sztuce komunikowania się (prowadząca: dr Anna Przygoda)

- Coaching umysłu (prowadząca: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska)

Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród seniorów. Organizatorem tych działań była dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska koordynator Uniwersytetu Seniorów UJK.

Info. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (koordynator Uniwersytetu Seniorów UJK)

Foto. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

W dniu 03.02.2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się wykład otwarty w ramach działań Uniwersytetu Seniorów funkcjonującego w strukturze Uniwersytetu Otwartego UJK. Wykład „Aktywność ruchowa w procesie pomyślnego starzenia się” wygłosiła dr hab. Agata Chabior, prof. UJK. Tematyka wykładu poruszała aktualną problematykę dla tej grupy słuchaczy i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Uczestnikami wykładu byli seniorzy z gminy Oksa i Łopuszno.

Info. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (koordynator Uniwersytetu Seniorów UJK)

Foto. mgr Krzysztof Kupczewski, dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

Spacer edukacyjny - zajęcia terenowe dla UTW w Kluczach w ramach projektu Uniwersytet Aktywnego Seniora, październik 2020 r., prowadzący dr Renata Miszczuk
Foto: Renata Miszczuk

Spacer edukacyjny - zajęcia terenowe dla UTW w Starachowicach w ramach projektu Uniwersytet Aktywnego Senra, październik 2020 r., prowadzący dr Renata Miszczuk
Foto: Renata Miszczuk

Zajęcia w ramach modułu "Chodzi o to aby język giętki wypowiedział wszystko co myśli głowa" dla UTW w Starachowicach, październik 2020 r., prowadzący dr Anna Przygoda
Foto: Joanna Murawska

Zajęcia w ramach modułu "Ze sztuką na TY" - warsztaty fotograficzne i filmowe dla UTW w Jędrzejowie, październik 2020 r., prowadzący dr Arkadiusz Sędek.
Foto: Krystyna Skowronek

Zajęcia w ramach modułu "Ze sztuką na TY" - warsztaty papieroplastyki i rękodzielnictwa Tego nie kupisz w sklepie, dla UTW w Jędrzejowie, wrzesień 2020 r., prowadzący dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, prof. UJK
Foto: Małgorzata Stawiak-Ososińska

Zajęcia w ramach modułu "Ze sztuką na TY" - warsztaty wokalne Śpiewać każdy może, dla UTW w Jędrzejowie, luty 2020 r., prowadzący dr hab. Ewa Robak, prof. UJK
Foto: Krystyna Skowronek

Zajęcia w ramach modułu "Ze sztuką na TY" - wykład/warsztaty Z tańcem przez Europę, luty 2020 r., prowadzący dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, prof. UJK
Foto: Krystyna Skowronek