Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakres działalności

  • Współdziałanie w zakresie projektowania, organizacji i prowadzenia kursów, warsztatów, wykładów i innych wydarzeń cyklicznych lub okazjonalnych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu Młodych, Uniwersytetu Seniorów na podstawie programów własnych oraz w odniesieniu do programów europejskich, ministerialnych, samorządowych i innych,
  • projektowanie wydarzeń naukowo-edukacyjnych popularyzujących wiedzę naukową
    we współpracy z otoczeniem społecznym, tj. podmiotami edukacyjnymi, samorządowymi i gospodarczymi oraz z innymi jednostkami promującymi naukę i kulturę,
  • współpraca z osobami, zespołami i jednostkami organizacyjnymi w ramach Uniwersytetu inicjującymi działania na rzecz upowszechnienia nauki i kultury w Uniwersytecie oraz poza nim,
  • promocja wydarzeń upowszechniających wiedzę w środowisku lokalnym w ramach inicjatyw zespołów edukacyjno-naukowych, powołanych do realizacji poszczególnych zadań inicjowanych przez pracowników jednostek naukowych i organizacyjnych Uniwersytetu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i sprawozdawczej w mediach tradycyjnych
    i elektronicznych dotyczącej oddziaływania społecznego Uniwersytetu w zakresie popularyzacji nauki.